Εισαγωγική Συνάντηση (διαδικτυακά)

Συναντήσεις του Προγράμματος Στις 11 Μαρτίου 2022, το Green to Blue Project πραγματοποίησε διαδικτυακά την Εισαγωγική Συνάντησή του. Στη συνάντηση συμμετείχαν επτά (7) οργανισμοί-εταίροι από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Το κύριο αντικείµενο της 1ης Διακρατικής Συνάντησης του...