Proje Toplantıları

11 Mart 2022’de Yeşilden Maviye Projesi başlangıç toplantısını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Toplantıya 6 Avrupa ülkesinden yedi (7) ortak kuruluş katıldı. 1. Ulusötesi Proje Toplantısının ana odak noktası, ortaklara Yeşilden Maviye Projesinin ana unsurlarını, hedeflerini, sonuçlarını sunmak ve ayrıca Sonuç 1: Yeşilden Maviye Beceriler Çerçevesinin fiili uygulamasını başlatmaktı. Ayrıca Proje Yönetimi ve Uygulaması, Mali Yönetim, Kalite Yönetimi ve Yaygınlaştırma Planı gözden geçirilerek proje koordinasyonu ve proje hedeflerine ulaşmak için konsorsiyumun nasıl çalışacağı hakkında bilgi verildi. İlk toplantı, gelecekteki başarılı işbirliğini belirledi ve önümüzdeki 24 ay içinde yapılacak çalışmaların temelini oluşturdu. Bir sonraki toplantılarımız yine çevrimiçi olarak gerçekleşecek ve Ekim 2022’de de ortakların bir araya geleceği toplantı gerçekleştirilecek.