Καλωσήρθατε στο Πρόγραμμα Green to Blue

GREEN

TO BLUE

 

Ενίσχυση των ικανοτήτων βιωσιμότητας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Σχετικά…

Η Γαλάζια Οικονομία είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στον θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, καθώς και η ευαισθητοποίηση για το θαλάσσιο περιβάλλον και η εκπαίδευση στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας αποτελούν σημαντικές συνιστώσες για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της Γαλάζιας Οικονομίας στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Για να επιτευχθεί η γαλάζια ανάπτυξη στην Ευρώπη, απαιτούνται επαγγελματίες με υψηλά προσόντα και δεξιότητες. Το πρόγραμμα Green to Blue βελτιώνει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και αναδεικνύει τεχνικές δεξιότητες με έντονο επίκεντρο τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θάλασσα, παρέχοντας ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό πρόγραμμα κατάρτισης στους εργαζόμενους και στους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου.

Προτεραιτότητες και Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Green to Blue επιτρέπει την εισαγωγή περιβαλλοντικών τεχνικών δεξιοτήτων στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω της παραγωγής και εφαρμογής ενός ευέλικτου και προσαρμόσιμου περιεχομένου κατάρτισης για αλιείς και ιχθυοκαλλιεργητές.

Στοχεύει στον προσανατολισμό των ενηλίκων που εργάζονται στον θαλάσσιο τομέα προς μια βιώσιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων, ιδίως μέσω της ευαισθητοποίησης όλων των παραγόντων γύρω από την έννοια της “διατήρησης της θάλασσας”, στη δημιουργία μιας νέας μορφής “φρουρού της θάλασσας” του αλιέα και του ιχθυοκαλλιεργητή και στη δημιουργία ενός μοντέλου στρατηγικής εξέλιξης των πολιτικών που είναι αφιερωμένες στη διατήρηση των θαλασσών, το οποίο θα αναπαραχθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ομάδες Στόχοι

Φορείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ερευνητικά κέντρα και Ευρωπαϊκά δίκτυα

Εκπαιδευτές, διδάσκοντες, εκπρόσωποι και συνδικάτα

Αποτελέσματα του Προγράμματος

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Green to Blue

Το Πλαίσιο Δεξιοτήτων Green to Blue στοχεύει στον προσδιορισμό των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι επαγγελματίες της θάλασσας στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της πράσινης και της γαλάζιας οικονομίας στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Εγχειρίδιο και Οδηγίες Πολιτικής Green to Blue

Το Εγχειρίδιο και οι Οδηγίες Πολιτικής Green to Blue αποσκοπούν στην παροχή πρόσβασης σε 2 εργαλεία και συγκεκριμένα: σε ένα σύστημα επικύρωσης/πιστοποίησης δεξιοτήτων καθώς και σε οδηγίες πολιτικής σχετικά με τη σημασία του ρόλου των αλιέων και των ιχθυοκαλλιεργητών για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Green to Blue

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Green to Blue αποσκοπεί να συμβάλει στην εκπαίδευση ενηλίκων, ναυτικών φορέων και μελλοντικών “καθοδηγητών”, ώστε να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους μέσω της ανάπτυξης εξατομικευμένου και ευέλικτου περιεχομένου για την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Εταίροι

Petra Patrimonia Corsica (PPC) est une coopérative créée en 2013 pour promouvoir et accompagner l'entrepreneuriat et contribuer à la cohésion territoriale ayant des antennes aussi bien dans les Régions dites "moins développées" (Corse, Guadeloupe, Guyane) que dans les Régions dites "plus développées" (PACA). PPC est également reconnu comme un centre de formation ; il développe du matériel de formation innovant et fournit un large éventail de soutien commercial aux personnes (y compris les chômeurs) désireuses de créer une activité économique et d'explorer les opportunités liées au développement durable ainsi qu'aux secteurs de marché émergents. PPC est divisé en 4 départements principaux : - Maritima visant la valorisation, la conservation et la revitalisation du patrimoine maritime, comme l'assistance aux pêcheurs développant des activités complémentaires et le soutien et l'accompagnement des porteurs de projets maritimes & marins (entrepreneurs) dans la diversification de leurs activités traditionnelles, notamment le pescatourisme. - Petrafolia visant à promouvoir l'innovation dans le secteur agricole. - Petra Patrimonia visant la valorisation, la conservation et la revitalisation du patrimoine, du paysage et de l'environnement. - Petra Patrimonia Jeunesse, qui vise à offrir aux jeunes la possibilité de participer à la gestion de coopératives.

Νέα

Εισαγωγική Συνάντηση (διαδικτυακά)

Συναντήσεις του Προγράμματος Στις 11 Μαρτίου 2022, το Green to Blue Project πραγματοποίησε διαδικτυακά την Εισαγωγική Συνάντησή του. Στη συνάντηση συμμετείχαν επτά (7) οργανισμοί-εταίροι από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Το κύριο αντικείµενο της 1ης Διακρατικής Συνάντησης του...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχετε ερωτήσεις;

Στείλτε μας ένα μήνυμα και θα επανέλθουμε σύντομα!

Facebook

Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

REJOIGNEZ-NOUS !

Retrouvez tout l’actualité du projet

Green To Blue sur notre page Facebook !